Stupně zachovalosti u mincí a ražeb

Mince – tipy a informace z oblasti numismatiky

Stupně zachovalosti u mincí a ražebKaždá mince i medaile vypráví svoji vlastní historii a ta se pak projevuje i na povrchu mincí a ražeb různými způsoby. Vliv má prostředí, uložení, stáří a používání. A často to ovlivňuje i cenu a možnost získání těchto ražeb.

Aby bylo možné popsat vše systematicky, musí být možné přiřadit každou minci a ražbu do vícestupňového žebříčku v mezinárodním systému zachovalosti. Takto získané informace o zachovalosti pomáhají při orientaci při nákupu či prodeji těchto Numismatických kousků – a tím i o jejich sběratelské hodnotě.

Z tohoto důvodu Vám Český mincovní obchod® přináší standardizovanou škálu zachovalosti podle stupně kvality a vychází přitom z typických poškození zachovalosti jednotlivých numismatů.

Dva nejnáročnější výrobní procesy procesy představuje “leštěné razidlo” a “ražební lesk”

Kromě stupnice zachovalosti existují dva jedinečné výrobní procesy, které jsou pro sběratele často používány jako synonymum stupňů zachovalosti. Řeč je nejprve o výrobním procesu zvaném “leštěné razidlo” pro nějž se používá mezinárodní označení „Proof“ případně německé „PP“. Ražba je prováděna na leštěné střížky z razidel, jejichž pole je vysoce leštěno a reliéf je matný. Z důvodu nákladného výrobního procesu jsou takové ražby charakteristické dokonalostí a proti poškození jsou ihned po vyražení ukládány do kapslí, nebo zatavovány.

Rozdíl ve výrobním procesu představuje “ražební lesk”, označovaný mezinárodní značkou „Proof-like“ a německou “ST”. Přitom není střížek ani razidlo individuálně vyleštěno. S ražbami pomocí této metody se zachází velmi opatrně a nejeví žádné známky opotřebení. Jejich lesk tak odpovídá kovovému lesku nových a nepoužívaných ražeb.

Standardní tabulka honocení zachovalosti mincí

Česká republikaProof
(Leštěné razidlo)
BJ(bankovní jakost) nebo 01
(Výtečná zachovalost)
2
(Velmi dobrá)
2-
(Dobrá zach.)
3
(Dobrá zach.)
3-44 a 5
(Špatná a velmi špatná)
N ěmeckoPPSTG
(Stempelglanz)
VZ
(Vorzüglich)
SS
(Sehr schön)
S
(Schön)
S.G.E.
(Sehr gut erhalten)
G.E.
(Gut erhalten)
Gering erhalten
Spojené státyPRF
(Proof)
UNC
(Uncirculated)
XF
(Extremely Fine)
VF
(Very Fine)
F
(Fine)
VG
(Very Good)
G
(Good)
PR
(Poor)

Stupně zachovalosti jsou velmi detailní

Mince, vyrobené v plně automatizovaném výrobním procesu, a které nebyly nikdy v oběhu, se označují stupněm zachovalosti „UNCIRCULATED“ (UNC), který je téměř srovnatelný s “ražebním leskem”. Jelikož jsou tyto mince přepravovány hromadně v pytlích, mohou se na nich objevit drobná poškození. Ploché partie na povrchu takových mincí mohou být částečně, nebo úplně matné.

Téměř nepoužívané mince jsou označované jako „Almost uncirculated” nebo také “AU”, německy pak “VZ-ST”. Takovéto mince se vyznačují drobným opotřebením.

Jako .„Extremly fine“, “XF” případně německy “Vorzüglich”, či “VZ” se označují ražby které nemají téměř žádné známky opotřebení. Takovéto mince nemají žádné stopy po styku s ostatními mincemi a nemají žádná jiná poškození, změny povrchu.

Pokud má mince či ražba drobná viditelná poškození způsobená oběhem, avšak nemá poškozené okraje, je označována jako velmi pěkná, „Very fine“, “VF”, případně německy “Sehr schön”, “SS”. Detaily na minci musí být stále ještě zřetelné.

Pokud se mince používají v oběhu po mnoho let, mohou vykazovat menší poškození.

Když jsou obrysy přesto znatelné a mince je jednoznačně rozeznatelná, mluvíme o stupni zachovalosti “Pěkná”, anglicky “Fine”, či “F” a německy „Schön“.

Kategorie „Very good“, “VG”, neboli “velmi dobrá”, či německy “Sehr gut”, “SG” označuje mince se značným opotřebením. Mince by měla být stále jednoznačně rozpoznatelná, může mít ale části, které jsou špatně čitelné.

Naproti tomu označujeme ražby a mince, u kterých jsou rozeznatelné pouze obrysy, stupněm zachovalosti “Dobrý”, anglicky “Good”, “G” a německy „Gut erhalten, “GE“.

Pokud není možné minci jednoznačně rozpoznat z důvodu silného poškození, označuje se jako „Poor”, “PR”, případně německy „Gering erhalten“, “GE”.

Přiřazování do příslušných kategorií je sice subjektivní podle každého jednotlivce, je ovšem podřízeno standardním pravidlům, které Vám na tomto místě představil Český mincovní obchod. Detailní znalosti a zkušené oko, jsou nutné pro správné přiřazení Vašich mincí a ražeb do jednotlivých stupňů zachovalosti.

Každý sběratel by měl dbát na co nejlepší zachovalost svých mincí a ražeb.

Obrázek: www.fotolia.de © Photographee.eu